Edukativne radionice

Edukativne radionice

Edukativne radionice imaju za cilj napraviti dugoročnu strategija ruralnog razvoja suglasno sa ciljevima udruge za prirodu, okoliš,održivi razvoj i turizam “Lončari”.

Putem očuvanja sredine, održivog turizma, ekoturizma i educiranja u suradnji sa lokalnom samoupravom, Europskom Unijom i lokalnim stanovništvom, želimo doprineti stvaranju studije korisnu za dugoročnu strategiju ruralnog razvoja ovog kraja.

Svaka radionica ima za cilj formiranje radne skupine kao i definiranje njezinog dijelokruga. Teme i program radionica određuju se u dogovoru sa učesnicima.

Each workshop aims to establish a working group and defining a field of action. Topics and program of workshops shall be determined in consultation with the participants.