Obnova priključka na električnu mrežu

Obnova priključka na električnu mrežu

fotografija Kei Nagayoshi

Projekat trenutno okuplja vlasnike kuća koje imaju prava priključka na električnu mrežu. Pre rata, do 1991 godine, u selu Lončari zajedno sa susjednim selom Radeka, postojalo je 18 obitelji sa 21 prikljčkom struje.

Trenutno u selu postoji 7 formalnih zahtjeva koji su uredno predati Hrvatskoj elektroprivredi (HEP Group), a koja formalno ne odgovara na ove zahtjeve jer ih smatra neisplativim, pozivajući se na isplativost investicije.

Udruga Lončari ima za cilj da okupi sve vlasnike priključka struje kako bi u ime njih zatražila priključak na sve objekte u selu i na taj način opravdala isplativost investicije.

2019 HEP je spojio selo na mrežu i na taj način prekinuo mrak dug 23 godine, ovom prilikom zahvaljujemo svima koji su poticali da se ovo dogodi i ovo omogućili.

Molimo sve vlasnike i naslednike priključaka kuća u Lončarima i Radekama da nam se jave telefonski ili mejlom kako bi ih uputili na podnošenje zahtjeva za obnovu priključka u tijeku 2020.

Kontaktirajte nas putem ovog formulara ili na broj telefona +385917698194.