5 do 12 za Zrmanju

5 do 12 za Zrmanju

Na zemljištu tvornice hidrauličnih cilindara iznad Obrovca, tvrtka Grit-Inter (i sestrinska firma Griteria) planira graditi postrojenje za pročišćavanje otpada iz brodogradnje koji se zove "grit". Riječ je o, po okoliš i zdravlje ljudi, potencijalno opasnom otpadu, sitnim česticama koje se čak i preko manjih naleta vjetra lako mogu širiti po okolišu.

Struja nakon 20 godina u Lončarima

Struja nakon 20 godina u Lončarima

Domaćinstva u Lončarima, koja su ostala bez struje nakon rata, dobila su struju 21. septembra preko voda od Kruševa. Povodom priključenja zaseoka Lončari u Gornjem Karinu na niskonaponsku mrežu nakon više od 20 godina, gradske vlasti Obrovca i meštani sela upriličile su 4. oktobra malu svečanost.

Priroda slika za nas, iz dana u dan, slike beskonačne ljepote samo ako imamo oči da ih vidimo.

John Ruskin o prirodi

Nije moje da tražim, druže Tito, jer ja sam rudar, ali ne pitam za sebe… Kad bi se moglo dovuć’ malo struje u ono moje selo Trtoriće.

Alija Sirotanović o struji u selu

Alija Sirotanović