Priroda slika za nas, iz dana u dan, slike beskonačne ljepote samo ako imamo oči da ih vidimo.

John Ruskin o prirodi

Nije moje da tražim, druže Tito, jer ja sam rudar, ali ne pitam za sebe… Kad bi se moglo dovuć’ malo struje u ono moje selo Trtoriće.

Alija Sirotanović o struji u selu

Alija Sirotanović