Priroda slika za nas, iz dana u dan, slike beskonačne ljepote samo ako imamo oči da ih vidimo.

John Ruskin o prirodi