#itIsNotTooLate – Morske livadeZostera marina, Zostera noltei i Cymodocea nodosa, njihov značaj za riblji svijet i ukupni ekosustav područja tri mora

#itIsNotTooLate – Morske livadeZostera marina, Zostera noltei i Cymodocea nodosa, njihov značaj za riblji svijet i ukupni ekosustav područja tri mora

U iznosu od 189.220,49 HRK odobrenog kroz natječaj  FLAG-a Tri mora za odabir projekta Mjere 2.1.  potpora vrednovanju, zaštiti i promociji prirodne resursne osnove – rijeka, mora i priobalja u okviru provedbe Lokalne razvojne strategije u ribarstvu FLAG-a Tri mora za razdoblje 2014.-2020.

Projekt udruge Lončari se sastoji od cijelog spektra aktivnosti od volonterskih akcija čišćenja preko istraživačkog rada do umjetničke instalacije i višejezične internet prezentacije. Projektni partneri su Ekološka udruga Zrmanja i Društvo istraživača mora 20000 milja. Kroz ovaj projekt  trajno ćemo ukloniti značajan dio onečišćenja sa područja sliva rijeke Zrmanje i rijeke Bijele, potkrepiti istraživačkim radom značaj morskih livada Karinskog mora koji se sastoje od morskih cvjetnica: Zostera marina, Zostra noltei, Cymodocea nodosa. Na koncu upoznati mještane i turiste sa vrijednostima ovih livada za eko sustav i kvalitetu života riba i ostalih stanovnika morskog područja FLAG-a TRI MORA.

U sklopu projekta je međunarodni Javni poziv za umjetnike i  umjetničke kolektive. Natječaj objavljujemo sa ciljem angažiranja umjetnika koji će od sakupljenog otpada izraditi umjetničku instalaciju dostupnu javnosti kao trajno upozorenje na čovjekov negativan utjecaj na prirodu i more odnosno baštinu vezanu za ribarstvu i akvakulturu, ali i podsjetnik kako još uvijek nije kasno.

Cijeli projekt će se pratiti  putem internet prezentacije i foto-video se dokumentirati, te će se sa tim materijalom promicati vrijednosti zaštite i značaja akvakulturnog područja LAGUR Tri mora i područja Natura 2000.

Više o projektu na poveznici