Akcija priključak na vodoopskrbnu mrežu – Peticija

Akcija priključak na vodoopskrbnu mrežu – Peticija

Projekat trenutno okuplja vlasnike kuća u selu Lončari zajedno sa susjednim selima Radeke i Trbovići. Pristup ovim selima je otežan za velike kamione sa cisternom, iz razloga vijugave i makadamske ceste, pa se cijela zajednica oslanja na slivne vode kišnice.

Sam Karinski zaliv je u cjelosti pokriven vodoopskrbom, a sva naselja osim ovih zaselaka u Karinu su snabdevena pijaćom vodom i priključena na vodopskrbnu mrežu.

Samim priključkom na vodopskrbu bi se potaklo desetak obitelji koja ovde žive, te bi se potako dalji razvoj OPG-a, i održivog turizma.

U tjeku je projekt izgradnje vodovoda u Kruševu u neposrednoj blizini načih zaselaka, koji sa tehničkim kapacitetom i karakteristikama može zadovoljiti i naše potrebe.

01.09.2020 predali smo 22 poptisa uz zahtjev Vodovodu i nadležnima u općini. Dobili smo odgovore od vlade republike hrvatske, vodovoda a od samogf grada Obrovca putem medija, optimisti smo jel je procena da spajanje naših zaselaka na kruševački vodovod košta oko 10% ukupnog troška izrade vodovoda “Kruševo – KOBLJANI” koji je vrijedan 9.000.000,00 kuna po javnoj nabavci od 20.07.2020 Naručitelj Vodovod d.o.o. Zadar Oznaka/broj 2020/S 0F5-0024111.

Za provedbu našeg priključka je dovoljna izrada cjevovoda od naselju KOBLJANI do naselja Lončari, budući da se cijevod Marići, Brkići-Bekeljaši, Brkići, Kobljani, Klanjci i Šoša; nalazi na 390-450m NMV dok su lončari na 376m NMV.

Udruga Lončari ima za cilj da okupi sve vlasnike kuća i stanovnike ovih naselja kako bi u ime njih zatražila priključak vodoopskrbu.

Molimo sve vlasnike i naslednike kuća u Lončarima, Radekama i Trbovićama da nam se jave telefonski ili mejlom kako bi ih uputili na podnošenje zahtjeva za obnovu priključka u tijeku 2020.

Kontaktirajte nas putem ovog formulara ili na broj telefona +385917698194.

Leave a Reply